اذان د اسراييلو پارلمان وشرنګاوه

697

د اسراييلو په پارلمان کې د اذان غږ پورته شو. دا وروسته له هغه وشو، چې اسراييلي چارواکو په لوډسپيکرو کې او په لوړ غږ د اذان پر کولو د بنديز پرېکړه کړې وه.

د پارلمان يو عرب مسلمان وکيل طالب ابو عرار د سټيج مخې ته ودرېد، لومړی پر ځايي ژبه وغږېد او وروسته يې د عربي شعر يو بيت ووايه، چې ژباړه يې داسې ده:
وخت دی چې تياره ختمه شي... او باغي راوپرځېږي او اذان پورته شي...

طالب ابو عرار له دې سره سم پر اذان پيل وکړ او له پيله تر پايه يې په پوره ډاډ وکړ. د اذان په اوږدو کې راډيکال يهود استاذي سخت په غصه شول او اذان کوونکي وکيل ته يې خبرې او اشارې کولې. 

اذان کوونکي وکيل له اذان وروسته مسنونه دعا هم بشپړه کړه. د يادونې وړ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو د وکيل د دې کار ستاينه کړې ده.