د فرانسې میراژور مینټن د نړۍ تر ټولو ښه ریسټورانټ نوم وګټه

پام وړ

د فرانسې میراژور مینټن د نړۍ تر ټولو ښه ریسټورانټ نوم وګټه

87

سنګاپور کې د نړۍ پنځوسو ریسټورانټونو تر منځ د لومړي مقام له پاره سیالي وشوه چې د فرانسې میراژور مینټن په کې لومړی مقام وګټه.
د ریسټورانټونو ماهرینو او څه عامو خلکو رایه ورکړې او دغه ریسټورانټ یې ټاکلی دی.
دغه سیالي له ۲۰۰۲ څخه هر کال په سنګاپور کې کېږي.
دغه فرانسوي ریسټورانټ په ۲۰۰۶ کې هم لومړی ګټلی و.
دویم نمبر کې د ډنمارک د کوپن هاګن نوما ریسټورانټ راغلی او درېیم کې د هسپانیې ایسادور ریسټورانټ راغلی دی.اعلان