د کابل پوليس: نږدې ٨٠ زره ميله نا قانونه وسله په کابل ښار کې شتون لري

افغانستان

د کابل پوليس: نږدې ٨٠ زره ميله نا قانونه وسله په کابل ښار کې شتون لري

91

د کابل د پوليسو قوماندان سیدمحمد روشندل د جرمونو د څيړنې په مرکزکې خبريالانو ته وويل: زموږ د څيړنو نه ترلاسه شوي معلومات دا دی چې شاوخوا اتيازره ميله سپکه اونيمه سپکه وسله په کابل ښارکې په نا قانونه توګه په لاسونو کې ده، چې د ښار په نا امني کې عمد رول لري، هغه زياته کړه چې دوي د دغو وسلو په راټولولوپيل کوي.

خو پخوانۍ تجربې ښيي چې داچاره اسانه نه ده ، ځکه چې اکثره يې د هغو زور واکو په لاسونو کې ده چې د دولت زور پرې نه رسيږي.اعلان