امريکا داسي تازه انځورونه خپاره کړي چې ايران د بيړيو په ويشتلو تورنوي

سيمه او نړۍ

امريکا داسي تازه انځورونه خپاره کړي چې ايران د بيړيو په ويشتلو تورنوي

274

په دې تازه خوحيراوونکي تصوير کې دعوه کيږي چې د و يشتل شوې بيړۍ ترڅنګ د ايران د سپاه پاسدران سرتیري په يوه وړوکې کشتۍ کې ليدل کيږي.

پر دې مهم تصوير رنګارنګ اټګلونه روان دي۔ ايرانيان يې خندوونکې شواهد ګڼي او يوشمير نور بيا سوال کوي چې څنګه به ايراني وسلوال کښتۍ ته د بريد لپاره دومره نږدې ورتلل.

داسې ښکارې چې امريکا او اسرائيل ايران ته د منفي شواهدو په لټون کې له پوره مبالغې کار اخلي

په عین حال کې د داسي بهانو لټون د ايران په اړه د امريکا د ډيرو بدو ارادوغمازي هم کوياعلان