زلمي خليل زاد د امريکا د ګانګرس غړوته د سولې د خبرو په اړه وينا وکړه

افغانستان

زلمي خليل زاد د امريکا د ګانګرس غړوته د سولې د خبرو په اړه وينا وکړه

219

خليل زاد د ګانګرس غړو ته وويل له طالبانوسره په خبروکې يې پرمختګ کړی او د سولې د خبرو لپاره د يوې سمې تګلارې په غوره کولو بريالي شوي دي.

د کانګرس دوو تنو غړو ړ خليل زاد په خبرو ډاډ اوهيله څرګنده کړه اويوه ديموکرات ګانګرس مين وويل موږ شديدانتظار کوو چې ځواکونه مو نور له افغانستانه راووزياعلان