د امریکا پوځ کې جنسي بریدونو کې ۳۸ سلنه زیاتوالی راغلی

راپورونه

د امریکا پوځ کې جنسي بریدونو کې ۳۸ سلنه زیاتوالی راغلی

734

یو نوی رپوټ وایي، د امریکا پوځ کې په ۲۰۱۸ کې په جنسي بریدونو کې اته دېرش سلنه زیاتوالی شوی و.
د CNN د رپوټ له مخې، دغه رپوټ د امریکا دفاع وزارت خپور کړی دی.
د امریکا دفاع وزارت د امریکا د پوځ څلور برخې سروې کړي دي.
۲۰۵۰۰ کسانو ویلي چې "ناغوښتل شوې جنسي اړیکې" یې تجربه کړي دي.
په ۲۰۱۶ کې چې کومه سروې شوې وه، نو دغه شمېره ۱۴۹۰۰ وه چې تازه شمېره ډېره زیات ښودل شوې ده.
د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د جنسي ځورونې د مخنیوي له پاره هر ګام پورته کړي.اعلان