يوه امريکايي انجلۍ د غاښونو له کريم سره د حساسيت له امله مړه شوه

روغتیا

يوه امريکايي انجلۍ د غاښونو له کريم سره د حساسيت له امله مړه شوه

279

د امريکا د کلفورنيا ايالت اوسېدونکې ١١کلنه”دنیس سالدت“ د شيدو او له شيدو نه د جوړشويو توکوسره حساسيت لاره او پلار و موريې تل هغه له داډول موادو ساتله، خو هغوي په دې پوه نه وو، چې لوزته يې داسي د غاښو کريم رانيولي و چې د شيدو ماده ورکې ګډه وه.

کله چې دنیس سالدت په دغو کريمو غاښونه ومينځل نو سايې تنګيده او شونډې يې شني شوې.
هغه روغتون ته يوړل شوه خو د سختې الرجي له امله يې تنفس فعال نشو او مړه شوه.اعلان