روسيه کې د افغان-شوروي جګړې په اړه نوي فلم غوغا جوړه کړې

افغانستان

روسيه کې د افغان-شوروي جګړې په اړه نوي فلم غوغا جوړه کړې

821

روسيه کې د افغان-شوروي جګړې په اړه نوی فلم جوړ شوی دی. دغه فلم د يوه روسي جنرال پر ژوند ډک شوی دی او د جګړې ځينې عجيبه صحنې يې خلکو ته برسېره کړي، چې دغه هېواد کې د ځينو سياستوالو له لورې پرې نيوکې شوې دي.
په فلم کې ښکاري چې يوه ډله جنګيالي د روسي پوځ د ماتې او وتلو پر مهال په افغانستان کې پاتې کېږي او د دوی دنده دا ده چې ځينې روسان چې د مجاهدينو په لاسونو کې بنديان دي، له جګړې څخه وباسي او آزاد يې له ځان سره روسيې ته يوسي.
ياد فلم کې ښکاري چې افغان ماشومان له روسي پوځ څخه وېرېږي او دغه فلم عموما د دوی د جګړې هغه منفي اړخونه ښکاره کوي. ځينو صحنو کې ښکاري چې دوی د خلکو مالونه وژني او ورانی کوي.
ځينو روسي ملت پالو سياستوالو ويلي دي چې دغه فلم کې د روسي سره پوځ توهين شوی دی او بايد بازار ته د وتلو اجازه ور نه کړل شي. ويل کېږي چې دغه فلم راتلونکي مياشت کې سينما کې ښکاره کېږي، خو سياستوالو يې د ځنډېدو غوښتنه کړې ده.

 اعلان