د قطر د بين الافغاني ناستې ورستى ليست چې طالبانو هم تائيدکړى

افغانستان

د قطر د بين الافغاني ناستې ورستى ليست چې طالبانو هم تائيدکړى

1153

د دوحې راروانې بین الافغاني کنفرانس د ګډونوالو نهایی لیست

شمیره د شخصیتو نومونه

1 .اسمعیل خان مسکو غونډې ګډونوال

2 .محمد یونس قانوني مسکو غونډې ګډونوال

3 .عطا محمد نور مسکو غونډې ګډونوال

4 .حامد کرزی مسکو غونډې ګډونوال

5 .نجیب هللا مجددي مسکو غونډې ګډونوال

6 .منصور نادري مسکو غونډې ګډونوال

7 .عبدهللا قرلق مسکو غونډې ګډونوال

8 .غیرت بهیر مسکو غونډې ګډونوال

9 .حبیب الرحمن حکمتیار مسکو غونډې ګؤونوال

10 .فوزیه کوفي مسکو غونډې ګډونوال

11 .عبدالطیف پدرام مسکو غونډې ګډونوال

12 .حنیف اتمر مسکو غونډې ګډونوال

13 .زلمی رسول مسکو غونډې ګډونوال

14 .داکتر رنګین دادفر سپنتا مسکو غونډې ګډونوال

15 .پاچا خان ځدراڼ مسکو غونډې ګډونوال

16 .مفتي محمد نبي مسکو غونډې ګډونوال

17 .ضرار احمد مقبل مسکو غونډې ګډونوال

18 .وحیدهللا شهراني مسکو غونډې ګډونوال

19 .هاشمي صیب مسکو غونډې ګډونوال

20 .مدار علي کریمي مسکو غونډې ګډونوال

21 .مولوي مطیع هللا مسکو غونډې ګډونوال

22 .حاجي دین محمد مسکو غونډې ګډونوال

23 .عبدالکریم خرم مسکو غونډې ګډونوال

24 .استاد محمد محقق مسکو غونډې ګډونوال

25 .انجینر نسیم مهدي مسکو غونډې ګډونوال

26 .وحیدهللا سباؤن مسکو غونډې ګډونوال

27 .حکمت خلیل کرزی مسکو غونډې ګډونوال

28 .وکیل احمد متوکل مسکو غونډې ګډونوال

29 .عبدالسالم ضعیف مسکو غونډې

37انوارالحق احدي مسکو غونډې ګډونوال کابل

38شیرمحمد اخندزاده مسکو غونډې کډونوال هلمند

39سید حامد ګیالني ننګرهار

40سید محمد آصف محسني کندهار

41باطور دوستم

42حبیب الرحمن سیاف کابل

43اسدهللا سعادتی دایکندي

44محمد ناطقی بامیان

45احمد ولي مسعود پنجشیر

46ډاکټر فاروق اعظم کندهار

47ډاګټر ایاز نیازی بدخشان

48نقیب هللا اخنذاده صاحب زابل

49حاجی فرید کاپیسا

50استاد محمد زمان مزمل کابل

51امان هللا پیمان بدخشان

52ګالم خان پکتیا

53امین هللا ازروال لوګر

54مولوي عبدالصمد تخار

55مولوي خدایداد هرات

56مولوي محمد رسول کندهار

57مولوی محمدعمرخطابي کندهار

صبغت هللا د جلیل هللا مولوي هرات

زاده ځوي

58

59هاشم الکوزی هلمند

60عبدالستار خواصي پروان

61غالم روحاني ننګیالی وردګ وردګ

حاجي محمد صدیق نیمروز

چخانسوري

62

63مولوي محمد اسمعیل مجاهد فاریاب

64رئیس الحاج مولوی محمد صادق هلمند

65مولوي نصرهللا ، ګجر کندوز

66شیخ ولی هللا فقیري جوزجان

67مولوی محمد قل بغالن

68مولوي عبدالمنان عابد پروان

69حاجی زمرک کابل

شیخ عبدالغنی، اندخوي فاریاب

ترکمن

70

71مولوی عبدالقاهر بغالن

72ډاکټر نورالحبیب نثار ننګرهار

73حاجی عبدالرحمن ځدراڼ خوست

74حاجي طاوس پکتیا

75شیرهللا پکتیا

سید محمد طیب اغا ، کندهار

دوحه

76

مولوی نیک محمد ، هلمند

دوحه

77

78حافظ عزیز الرحمن ، دوحه کندهار

79مولوی مسیح هللا پنجشیر

بادغیس

خان مشکوانی

رنګین

80حاجی

باللي خوست

81مولوي عبدالرحیم

82قاضی عبدالعزیز پکتیا

83استاد شیراقا بیانزی

84مولوی عبدالحمید حماسي کابل

85محمد اسراییل ابراهیمي

86حاجي پاچا سنګرمل کونړ

87فضل الرحمن پکتیا

88شیر خان کوچی خوست

89ډاکټر عثمان رستار ترکي فرانسه غزنی

90ډاکټر داود میرکۍ امریکا

91رحمت ربي ځیرکیار امریکا

92قیوم مومند امریکا ننګرهار

93امام الدین صاپی جرمني کنړ

94حدید هللا برتانیه ننګرهار

95عبدالستار سیرت امریکا

96واحد فقیري امریکا کندهار

97عمر خطاب امریکا لوګر

98عبیدهللا علم برتانیه لوګر

99غوثي محمد نبي جرمني

100زرغون شاه شینواری جرمنی ننګرهار

101انجینر وحیدهللا حلیمی دوحه وردګ

مهمند امریکا

102عبدالقدیر

103نثار احمد عطایی امریکا کندهار

104محمد نذیر تنویر

105حفیظ الدین پیرزاده

106عبدهللا صدر خیل امارات عربي متحده

107حکیم عمرزي امارات عربي متحده

108حسن حقیار ننګرهار

109نظر محمد مطمین هلمند

110ولی هللا شاهین میدان وردګ

111داکتر فیض محمد ځالند پکتیکا

112وحید مژده بغالن

113دوکتور عبدالباقی امین وردګ

114محمد اجمل پکتیا

115ذاکر جاللي پروان

116اسدهللا وحیدې وردګ

117خیرهللا شینواری بغالن

118جعفر مهدوي غور

119عثمان برهان غزنی

120عبدالمالک همت کندهار

121شفیع اعظم کابل

زابل

احمدهللا وثیق

122مولوی

123ساهره شریف خوست

124سارا سرخابی فاریاب

125حمیرا حقمل کابل

126صفیه صدیقي ننګرهار

127تاجور کاکړ کندهار

128ارین یون لغمان

129فاطمه ګیالنی ننګرهار

130صوفیه عمر

131نریندر سنګه کابل

132فقیر محمد افغان مهاجر ایران

133عبدالباری سید مضراب افغان مهاجر ایران

134امین جان آغا افغان مهاجر پاکستان

135مولوی محمد نقیب محمدي افغان مهاجر پاکستان

سعدهللا افغان مهاجر پاکستان

136حاجی

افغان مهاجر پاکستان

وزیر

137حاجی

138فیضان هللا ناصري پاکستان

افغان مهاجر پاکستان

عبدالصمد خان الوزی

139حاجی

ترکمن افغان مهاجر پاکستان

140مخدوم عبدالحلیم

افغان مهاجر پاکستان

اسماعیل

141شیخ

142خالد اخندزاده افغان مهاجر برتانیه

افغان مهاجر پاکستان

حیات هللا

143حاجی

اکبرخان افغان مهاجر پاکستان

144حاجی

افغان مهاجر پاکستان

احمد ناصری

فیض

145حاجی

146سید احمد پاچا افغان مهاجر پاکستان

147محمد عالم خان افغان مهاجر پاکستان

148حاجی عبدالبصیر افغان مهاجر پاکستان

149مولوی فرید افغان مهاجر پاکستان

افغان مهاج

160سید اکبر آغا

161محمد موسی هوتک

162محمد نعیم کوچی

163استاد اکبری

164مال عبدالسالم راکټي

165رییس عبدالواحد باغران

166پوهندوي رحیم بیګ یعقوبی

167پوهاند نعمت هللا شهرانی

168صدیقه بلخی

169سردار محمد نادر نعیم

170تاج محمد مجاهد

171ابواالحرار رامزپور

172استاد سید مسعود

174شینکی کړوخیل 173 مولوی شفیع هللا نورستانی

175زرغونه بلوچ

فضل

176فضل کریم

177فضل کریم ایماق

دوست

سنګر

178احمد حسین

179حاجي عبدالصمد اخوند مهاجر پاکستان

180شیخ ذکریا سمنګان

181مولوي نور محمد بیګ سرپل

182مولوی شمال خان عثماني

183حاجی عبدالغفار غزنی

184عبداالحد غزنی

185حاجي فتح خان غزنی

186عبدالحنان ، غالم صدیق

187حاجي غالم عمر قادري کندهار

188غالم سرور قادري کندهار

189سید علي جاوید

190میرویس ظاهر کابل

191عبدالستار مراد پروان

192محمد زمان اطرافي دایکندي

193ګل رحمن قاضي

194جالل الدین شینواری ننګرهار

195حاجي عبیدهللا صدر خیل زابل

196صالح محمد سلجوقي هرات

197فریدون مهمند ننګرهار

198محمدهللا بتاش کندز

199حاجي ښایسته باز پکتیا

200مولوی محمد امین فیاض فراه

201صدیق پتمن ننګرهار

202پروفیسور ریحانه پوپلزی

203انجینر احمد شاه احمدزی کابل

204موسی احمدزی ، ځوي د انجینر احمد شاه احمدزی ځوي کابل

205مولوي محمد سخي غور

206عمر زاخیلوال ننګرهار

207شهزاده مسعود لوګر

208مولوي قلم الدین لوګر

209کلیم هللا نقیبي کندهار

210جمعه خان همدرد بلخ

211اخترمحمد ابراهیم خیل بلخ

212مال عزت هللا عاطف کابل

213مولوي عبدالحق بغالن

214عبدهللا بیګ تخار

215محمد اقبال صافي کندز

216حیات هللا سمنګاني

217مولوي حمید خان

218حاجي محمد عمر کندز کندز

د افغانستان اسالمي امارت لخوا د ګډونوالو لیست

219محترم شیر محمد عباس ستانکزی Stanekzai Abas Mohammad Sher

Maulavi abdul salam hanafi

حنفي عبدالسالم مولوي محترم 220

Maulavi amir khan mutaqi

متقي امیرخان مولوي محترم 221

Maulavi abdul latif Mansour منصور عبدالطیف مولوی محترم 222

223محترم مولوی مطیع الحق خالص khalis haq matiul Maulavi

Maulavi abdul manan omari عمري عبدالمنان مال محترم 224

225محترم شیخ سید رسول حلیم halim rasoul sayed Sheikh

226محترم شیخ شهاب الدین دالور delawar shahbudin Sheikh

227محترم قاری دین محمد حنیف hanif mohammad din Qari

228محترم عبدالرحمن مدني madani Abdurahman

229محترم مال زاهد احمدزی ahmadzai zahid Mullah

230محترم محمد سهیل شاهین shaheen sohail Mohammad

231محترم مال محمد فاضل مظلوم mazloom fazil mohammmad Mullah

232محترم مال خیرهللا خیرخواه khairkhwa khairullah Mullah

233محترم مولوی محمد نبی عمری omari nabi mohammad Maulavi

Mullah abdul haq waseq وثیق عبدالحق مال محترم 234

235محترم مال نورهللا نوري noori noorullah Mullah

236محترم مولوي ضیا الرحمن مدني madani urahman zia Maulavi

Abdul ahad gahangirwal جهانګیرال عبداالحد محترم 237

238محترم عمار یاسر yasir Ammar

Dr. mazar gul saleh صالح مزارګل ډاکټر محترم 239

240محترم ډاکټر محمد نعیم وردګ wardak naim mohammad. Dr

241محترم مال داود عابد abid dawood Mullah

242محترم نبراس الحق عزیز aziz haq Nebrasul

243محترم سید محي الدین سادات Sadaat Muhayuddin Sاعلان