فلسطیني د اسراییلو د سل میلیون ډالرو وړاندیز رد کړی

راپورونه

فلسطیني د اسراییلو د سل میلیون ډالرو وړاندیز رد کړی

631

یو فلسطیني د اسراییلو له لوري د ده د کور اخیستلو له پاره د سل میلیونو ډالرو وړاندیز رد کړی دی.
عبدالروف محتسب د بیت المقدس په سویل الخلیل کې اوسېږي چې کور سره یو پلورنځی هم لري.
د میډل ایسټ مانېټر د رپوټ له مخې، محتسب ته وړاندې هم وړاندیزونه شوي وو چې پېل یې له شپږ میلیونه ډالرو شوی و.
"ما د سل میلیونو ډالرو وړاندیز رد کړ، زه به خپلو خلکو او خاورې سره خیانت و نه کړم."
محتسب ویلي چې زه به خپله پرېکړه بدله نه کړم او د ابراهیمي جومات ساتونکی به پاتې شم.
نوموړي ته اسراییلیانو کاناډا یا استرالیا ته د تګ او هلته د ژوند غوره کولو وړاندیز هم کړی چې محتسب رد کړی.
د Baoz په نوم یو یهودي، محتسب ته د دېرش میلیونه ډالرو وړاندیز کړی، خو محتسب وایي چې یهودي مې راووست او ورته مې وویل چې د (دېوال) د کومې خښتې له پاره به دېرش میلیونه ډالر راکړې؟ خو یهودي ورته وایي چې غواړم (په دېرش میلیونه) ټول کور واخلم.
محتسب یې ځواب کې وایي، دېرش میلیونه ان د یوې خښتې له پاره کافي نه دي.اعلان