یوې ښځې ۳۲ کلونو کې په تار و ستن قران شریف لیکلی

پام وړ

یوې ښځې ۳۲ کلونو کې په تار و ستن قران شریف لیکلی

1371

د نسیم اختر په نوم یوې پاکستانۍ ښځې په دوه دېرش کلونو کې په تار و ستن قران شریف لیکلی دی.
انډیا ټوډی لیکلی چې اختر د پاکستان د ګجرات اوسېدونکې ده او د دې قران شریف لیکل یې هغه مهال پېل کړل چې هغه دېرش کلنه وه.
دغه قران شریف په درې سوه متره ټوکر (رخت) لیکل شوی
او ټول ۲۵۰۰۰ متره تار په کې کارول شوی دی.
د ټول قران شریف وزن پنځه پنځوس کیلو دی.
دغه قران شریف په مدینه کې د قران شریفونو په یوه نندارتون کې وړاندې شوی.اعلان