هند: یوه ښځه له شلو کلونو هره ورځ دولس ساعته اوبو کې تېروي

پام وړ

هند: یوه ښځه له شلو کلونو هره ورځ دولس ساعته اوبو کې تېروي

467

د هند په لویدیځ بنګال ایالت کې یوه سپین سرې ښځه له تېرو شلو کلونو راهیسې هره ورځ د دولس ساعتونو له پاره په اوبو کې ناسته وي.
دغه پنځه شپېته کلنه ښځه په یوې نادرې جلدي ناروغۍ اخته ده او ویل کېږي چې د یوه مذهبي شخص په سپارښتنه دغه کار کوي.
ویل کېږي چې د ښځې بدن (پوستکی) یو ډول ټپونه او سخت درد لري.
دغه ښځه تر غاړې پورې اوبو کې ډوبه وي چې د ورځې له لمر راختو تر شپې ناوخته پورې اوبو کې تېروي.

 اعلان