چین مصنوعي لمر جوړ کړی چې له طبیعي لمر شپږ ځله زیات تود دی

پام وړ

چین مصنوعي لمر جوړ کړی چې له طبیعي لمر شپږ ځله زیات تود دی

1231

چین مصنوعي لمر جوړ کړی چې له طبیعي لمر څخه ډېر تود دی.

د چین له لوري د جوړ شوي لمر د هستې د تودوخې درجه سل میلیونه سانتي ګراد ده، په داسې حال کې چې د طبیعي لمر د هستې د تودوخې درجه پنځلس ویلیونه سانتی ګراد ده، یانې د چین هغه شپږ ځله زیات تود دی.

د چین له لوري د جوړ شوي دغه لمر اصلي موخه د انرژۍ تولید دی.

له چین پرته نوره نړۍ هم هڅه او د دغه ډول د انرژۍ د سرچینو په جوړولو کې سیالي کوي.

 اعلان