د خوب پر مهال مو بدن څلور عجيبه کارونه کوي

روغتیا

د خوب پر مهال مو بدن څلور عجيبه کارونه کوي

690

د اوږدې ورځې له ستړيا وروسته خوب ته له ننوتو سره سم ستاسو بدن څلور داسې کارونه کوي چې ښايي تاسو ته نااشنا وبرېښي، خو د ښې روغتيا لپاره دا چارې ترسره کېدل اړين دي.

هغه څلور کارونه دا دي:

- د پوستکي د مړو شويو حجرو غورځول، چې پر کټ يا بستره مو پاتې کېږي. دا طبيعي عمليه ده. د دې لپاره چې له دې حجرو سره تر ډېره پاتې نه شئ، روغتياپوهان ټينګار کوي چې خپلې بسترې يا هغه پوښونه چې د پاسه يې پرې اواروئ، په اوونئ کې يو ځل بدل کړئ، يا يې ووينځئ.

- د بډوډو د دندې ورو کېدل، له همدې امله په عمومي توګه د شپې له مخې تشې متيازې کمې وي او متيازې په مثانه کې غونډېږي او سهار مهال ډېرې وي.

- د باد خوشې کول، دا هم يو طبيعي کار دی، ځکه انسان د ارام په حالت کې وي، دا د دې دليل دی چې د انسان کولمې په ښه توګه کار کوي.

- په جنسي توګه را پارېدل، روغتياپوهان دا هم طبيعي کار او د خوب د تنظيم د عمليې برخه بولي.اعلان