څېړنه: نړۍ کې انساني شخصیتونه په څلور ډوله دي

پام وړ

څېړنه: نړۍ کې انساني شخصیتونه په څلور ډوله دي

420

هر انسان ګومان کوي چې د ده په څېر به بل څوک نه وي، خو ساینسپوهانو څېړنه کړې او ویلي یې دي چې د انسانانو تر منځ شخصیتونه په څلور ډوله دي.
څېړونکو په نړۍ کې د یو نیم میلیون وګړو څېړنه کړې او دې پایلې ته رسېدلي چې انساني شخصیتونه په څلور ډوله دي، لومړی منځنی شخصیت، دویم په خپل ځان کې ورک شخصیت، دریم خپل ځان ته ډېر ارزښت ورکوونکی شخصیت او څلورم مثالي شخصیت دی، دې څېړنې د انسان پېژندنې ټولې نظریي ننګولې دي.
د امریکا په نارت ویسټرن پوهنتون کې دا څېړنه ترسره شوې او د روغتیا په نیچر هیومن بي هیویر جریده خپره شوې، د څېړنې پر مهال یو نیم میلیون کسانو د ډول ډول پوښتنو پاڼې ځواب کړي او بیا یې د دې کسانو پنځه شخصي کړنې لکه ازادي، بهرنۍ نړۍ ته پاملرنه، تړاو، اعتبار او د دماغو ګډوډي په پام کې نیولو سره نمبرونه ورکړي دي.
څېړونکو په پایله کې ښودلي چې انسانان په څلور ډوله دي او د دوی عادتونه یې شخصیت څرګندي.
د څېړنې له مخې منځني شخصیتونو کې دماغي ګډوډي او ایمانداري ډېره وي، خو ازاد شخصیتونه ډېر وروسته پاتې وي چې د نارینه و په پرتله ښځې په کې ډېرې راځي، په خپل ځان او شخصیت کې ورک کسان جذبه لرونکي او پیاوړي وي خو په ازاده فضا کې له خبرو ډاریږي چې تړاو او ایمانداري په کې په ډېره کچه شتون لري.
ځان خوښي کسان بهرنۍ نړۍ ته ډېر ارزښت ورکوي چې په نورو شیانو کې نمبرونه لږ وو، مثالي شخصیتونه چې نور یې تقلید کوي د دماغو د ګډوډۍ څخه لرې وي خو په نور عادتونو کې تر ټولو وړاندې وي، په دوی کې هم د نارینه و په پرتله ښځې ډېرې دي.اعلان