د کبانو تازه ښودلو له پاره پلورونکي د کب سترګو کې جعلي سترګې لګولي

پام وړ

د کبانو تازه ښودلو له پاره پلورونکي د کب سترګو کې جعلي سترګې لګولي

554

کویټ کې د کبانو یوه پلورونکي د خپلو کبانو د تازه ښودلو له پاره عجیبه کار کړی.
پلورنکي د دې له پاره چې خپل کبان یې پېرودونکو ته تازه ښودلي وي، د کبانو د خپلو سترګو پر سر یې یو ډول جعلي سترګې ورته لګولي.
البیان ورځپاڼې په خپل ټوېټر حساب کې د دغو کبانو تصویرونه خپاره کړي.
خلک هم خاندي او هم دغې کړنې په غوسه کړي دي.
چارواکو اوس دغه پلورنځی تړلی دی.اعلان