عرق النسا د ناروغۍ نښې

روغتیا

عرق النسا د ناروغۍ نښې

548

خلک په ورځنیو چارو کې ډېرې بوختیا له امله د روغتیا ساتلو له پاره هېڅ وخت نه لري، خو د عرق النسا یا شیاټک ناروغي د بدن په لاندې برخه کې د سخت درد پیدا کیدل دي.
دا ناروغي په ناڅاپي ډول پیدا کیږي او د انسان بدن جام کوي، خو له دې ناروغۍ ځان ساتل په هغه وخت کې شوني دي چې له وړاندې یې د نښو څخه خبر واوسو، ځکه ډېر خلک د دې ناروغۍ له نښو معلومات نه لري، د دې ناروغۍ د برید څخه وړاندې یو انسان باید د دې ناروغۍ په نښو پوه وي.
د شیاټک یا عرق النسا ناروغي په غړو کې ښکاره کیږي او نښې یې هم په بندونو او د پښو په لاندې برخه چې غړي دي له دروند درد سره مخ کیږي، ځکه دا پښو ته وینه او ځینې مواد رسوي.
که غړو ته دا ډول ستونزه پیدا شي نو په سمه توګه خپل کار نه شي تر سره کولې او په پایله کې د عرق النسا ناروغي رامنځته کیږي، ډېری وخت د درد نښې له نورو دردونو ځانګړې وي، د ملا له لاندې برخې پيل او د پښې تر پونډیو پورې رسي، د یادونې وړ ده چې درد د بدن به هره برخه کې شونی دی.
عرق النسا د ډېر سخت درد سربېره سوځښت هم لري خو که چېرته دا ډول درد له یوې اونۍ ډېر وخت ونیسي باید ډاکټر ته مراجعه وشي.
د عرق النسا د ناروغۍ نورې نښې هم شته لکه د غړو کمزوري کیدل، د بدن په لاندې برخه کې درد، په پښو کې درد، د مثانې او یا پښتورګو درد او نور ډېر ډولونه لري، په داسې حالت کې ډاکټر ته تلل اړین دي.اعلان