که یو ناروغ ته د بدل ګروپ وینه ولګول شي څه پېښیږي؟

روغتیا

که یو ناروغ ته د بدل ګروپ وینه ولګول شي څه پېښیږي؟

765

په عام ډول وینې ته ټول وینه وایي، ځکه په اساسي کچه وینه یو ډول ده، خو په وینه کې یو څه توپیر لرونکي شیان شتون لري چې وینه له یو بل جدا کوي او په ۴ ګروپونو یې ویشي، دا ۴ د وینې ګروپونه اینټي جنز له یو بل بیلوي، د دې په واسطه پروټین یا کاربوهایډریډ په وینه کې ګډيږي او د اینټي باډيز کار چټکوي.
دلته پوښتنه دا ده چې که چېرته د یو ګروپ وینه د بل ګروپ وینې ناروغ ته ورکړل شي څه پېښیږي؟
لومړی د وینې ګروپونو په اړه د ساینسپوهانو د څېړنې پایله او د جدا والي نښې:
- د ای A ګروپ وینه: د وینې په دې ګروپ کې اینټي جنز په سرو حجرو کې وي، خو د بي اینټي باډیز پلارما کې پاتې کیږي، د دې ګروپ وینه خپل ګروپ او د AB ګروپ لرونکو کسانو ته د وینې سرې حجرې انتقالولی شي.
- د بي B ګروپ وینه: د دې ګروپ په سرو حجرو کې بي اینټي جنز او پلازما کې ای اینټي باډیز وي، د دې ګروپ لرونکي کولی شي چې د بي او د AB وینې ګروپ لرونکو ته وینه ورکړي.
- د ای بي AB ګروپ وینه: دې ګروپ لرونکې وینه کې ای او بي (A،B) سرو حجرو کې ای او بي (A،B)اینټي جنز وي، خو پلازما کې د ای او بي هېڅ ډول اینټي باډيز نه وي، که چېرته د وینې ګروپ +AB لرونکی وي کولی شي چې د هر ګروپ وینه ومني.
- د او O ګروپ وینه: د دې ګروپ وینه کې په سرو حجرو کې د ای یا بي اینتي جنز نه وي، خو پلازما کې د ای او بي اینټي باډیز شتون لري، د + O ګروپ وینه ډيره عامه ده، خو بیا د او منفي وینې لرونکی هر یو ته خپله وینه نقلولی شي.
که د بدل ګروپ وینه یو انسان ته وخیژول شي څه پېښیږي؟
باید زور په دې راوړل شي چې د کومې وینې لرونکي ته کومه وینه ورکړل شي، خو که یو ناروغ ته چې د وینې ګروپ یې AB وي کومه ستونزه نه پیدا کوي، خو که چېرته د ناروغ د وینې ګروپ ای، بي یا او (A، B،O) وي نو ډيرې ستونزې پیدا کوي، دې کړنې ته hemolytic transfusion reaction ویل کیږي.
د بدل ګروپ وینه بدن ته د داخلیدو سره د ناروغ په دفاعي نظام او ورکړل شوې وینه باندې برید کوي، پایله کې د وینې حجرې له منځه وړي او ډیر کمیکل خارجوي چې د ناروغ روغتیا نوره هم خرابوي، په داسې حالت کې د پښتورګو د کار پرېښودلو ویره هم شته، پیل کې په د تشو متیازو له لارې وینه راځي او وروسته پښتورګي له منځه ځي، اغیزمن کس به له ستخو ستونزو سره مخ شي، که په وخت یې دملنه ونه شي د مړینې لامل کیږي.اعلان