امیندوارۍ کې مېوې خوړل د ماشوم ذهني وړتیا ښه کوي

روغتیا

امیندوارۍ کې مېوې خوړل د ماشوم ذهني وړتیا ښه کوي

617

هغه ښځې چې امیندوارۍ په وخت کې مېوې خوري د ماشوم ذهني وړتیا یې ډيريږي.
د کاناډا په البرټا پوهنتون کې د ۶۸۸ ماشومانو څېړنه شوې چې په کې د ماشومانو د مور و پلار اقتصادي او د زده کړو په اړه د معلوماتو څېړنه هم وشوه.
څېړونکي دې پایلې ته ورسیدل؛ کومې ښځې چې د امیندوارۍ په وخت کې شنو مېوو استعمال زیات کوي د ماشومانو د روغتیا کچه یې له نورو ښه وي.
څېړونکي زیاتوي، د کومو ماشومانو پیدایښت چې وروسته کیږي او د مور په ګیډه کې ډير وخت پاتې شي د ډیرو ځانګړتیاو څښتن او روغتیایي کچه یې له نورو لوړه وي.
همدارنګه د امیندارو میرمنو له پاره د مېوو خوراک دومره ارزښتمن دی، که چېرته یو ماشوم یوه اونۍ له خپل وخت مخکې پیدا شي او مور یې مېوې په وخت سره خوړلې وی ماشوم ته هیڅ زیان نه رسوي، ځکه ماشوم ته په هماغه کچه خوراک رسیدلی.
څېړونکو دا هم ویلي، د امیندوارۍ په دوران کې که چیرته مېوې ډيرې وخوړل شي زیان رسوي، د شکر او وزن د زیاتوالي په ناروغیو اخته کیږي.اعلان