له دغو څلور کسانو لرې ګرځه!

د پرون کيسه

له دغو څلور کسانو لرې ګرځه!

3217

یوه ورځ حضرت امام زین العابدین -رحمة الله علیه- خپل زوی امام باقر -رحمة الله علیه- ته وویل چې له څلور کسانو سره به نه ناسته پاسته کوې او نه به ورسره پر لاره ځې.

امام باقر وايي چې زه په سوچ و فکر کې شوم چې دغه څلور کسه به څوک وي؟

-ومې پوښتل چې پلار جانه دا څوک دي؟

راته يې کړه: -له «بخیل» سره هېڅ کله دوستي مه کوه!، دی دې داسې وخت کې دوکه کوي چې ته و رته زیات ضرورت لرې.

-           له درواغجن څخه ځان لرې ساته، هغه به درته ښه بد او بد ښه کړي، نږدې به لرې او لرې به نږدې کړي.

-           درېيم له فاسق نه هم څنګ کوه، ځکه فاسقان خلک د یوې نوړۍ یا له دې کمې ډوډۍ بدله کې هم خلک پلوري.

-           څلورم د خپلولۍ پرېکونکي (صله رحمۍ) ته مه نږدې کېږه، ځکه قران کریم کې څو ځايه پر دوی لعنت ویلی دی.

 

 اعلان