اې د ایسکریمو والا!/ داد محمد ناوک

شعرونه

اې د ایسکریمو والا!/ داد محمد ناوک

718

اې د ایسکریمو والا!

نه کېږي ګوته له هارن لرې کړې!
د سرې بکسې تر شا دي
پرې پرې څپلۍ
ارامې وکښوې
سره ګنډلې
ګر د وهلې شونډې
پرانيزې چیغه وکړې:
بیاین پیمان اسکریم
 یخ و شیرین...

اې د ایسکریمو والا
تر ګډوډه پاړسي دې وګرځمه
نه کېږي ګوته له هارن لرې کړې!
په لېوني زړه کې مې
خواږه ترخه یادونه
 له خوبه ونه باسې!

اې د ایسکریمو والا
دلته دې سیوري ته بکسه تکیه کړه!
لا خو مکتب د نجونو نه دی رخصت
کېنه کیسه واوره چې ولې مې
ستا د بکسې له خواږه زنګ سره
زړه کې یو سل رنګه کیسې غبرګې شي
پخپل احساس مې لا زړه نه پوهېږي
 چې د ایسکریمو زنک ته وژاړم که وخاندمه

اې د ایسکریمو والا 
غوږ کېږده خبره واوره!
ستا د بکسې د خرڅلاو زنګ 
د کابل ټکنده غرمه
غلې رنګینې کوڅې 
د ښوونځیو
برګې کوترې نجونې
زما د ژوند تکیه
د هغې شوخه خندا
او د ایسکریمو لېونۍ تنده
 ذهن ته راولي ګډوډ مې کړي

اې د ایسکریمو والا 
نه کېږي ګوته له هارن لرې کړې!
ماته هغه د غزني ټکنده غرمه یادوي
چې مې د ګلو لښته
تر غرونو واړوله
او د سپېره کلي په خړ کور کې
یوازې پاتې شوه
چې نه عمر و، نه طارق او یوسف*
خو دې زما غرور را خاورې نه کړ
ځان یې د غره غوندې کړ
زه یي ننګرهار کې
د خان سلام* په وړاندې 
چپټر ته ناست پرېښودم
نو
اې د ایسکریمو والا
نه کېږي ګوته له هارن لرې کړې
دغسې چیغې وکړې
او تر نازکو شونډو شاته
مکتبۍ خولې یخې کړې!
۱۳۹۶- ۲-۵۵ ښرنه

*: د مینې ثمره مې دي.
 *: د پوهنتون استاد مې و.اعلان