لوړپوړی جنرال په نږدې پنځلس کاله قيد محکوم شو

افغانستان

لوړپوړی جنرال په نږدې پنځلس کاله قيد محکوم شو

151

د کورنيو چارو وزارت يو لوړپوړی چارواکی په کابل کې د رشوت اخيستو او د دندې د غلطې کارونې له کبله په نږدې پنځلس کاله قيد محکوم شو.

د جمهوري رياست د چارو د ادارې رياست د وېب پاڼې د راپور پر بنسټ، د کورنيو چارو وزارت دغه جنرال پرون، د دوشنبې په ورځ په کابل کې په څوارلس کاله او شپږم مياشتې قيد محکوم شو. دغه محاکمه د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ابتدايه محکمې د قاضي، شير اقا منيب په مشرۍ په ښکاره شکل ترسره شوه.

د محکمې له لورې جنرال عبدالواسع رووفي ته چې د کورنيو چارو وزارت کې يې دنده لرله، په دې تور په ۸ کاله زندان محکوم کړ چې د يوه قرارداد پر مهال يې يونيم لک ډالر رشوت اخيستی و.

دغه راز محکمې جنرال عبد الواسع ته د موټر د جعلي سند جوړولو او له هغې څخه د غلطې استفادې په تور شپږ کاله او شپږ مياشتې زندان جزا ورکړه.

د يادونې وړ ده چې نوموړي جنرال په کورنيو چارو وزارت کې پنځه دېرش کاله دنده ترسره کړې وه.