د ګوګل نوی اپليکېشن مو له انټرنټ او چارج پرته له ملګرو خبروي

پام وړ

د ګوګل نوی اپليکېشن مو له انټرنټ او چارج پرته له ملګرو خبروي

1379

کله کله سړی اړ وي، چې د خپلو هغو ملګرو او خپلوانو په اړه ډاډه وي چې له ده لرې دي. ګوګل د ټرسټډ کنټکس (Trusted Contacts) په نوم يو نوی اپليکېشن جوړ کړی دی، چې په مرسته يې سړی کولی شي، وپوهېږي، چې دغه ملګري او خپلوان يې خوندي او له ګواښ لرې دي، که ملګري يې ان په غرونو خېژي او يا هم کور ته ناوخته ستنېږي.

دغه اپليکېشن په ټولو هغو سسټمونو کې پلی کېږي، چې پر انډرويډ چلېږي. د ټرسټډ کنټکس په مرسته يې کاروونکي کولی شي له هغو ملګرو سره معلومات تبادله کړي، چې د اپليکېشن په «د باور وړ ملګري» لېست کې يې ثبت کړي وي. د بېلګې په توګه کله چې سړی فکر کوي، چې خوندي نه دی يا له کوم ناڅاپي حالت سره مخ کېږي، يا د هغو ملګرو د شتون ځای بايد وپېژني چې د باور وړ ملګرو لېست کې ورسره دي، نو د اپليکشن په مرسته يې کولی شي. اپليکشن د ملګرو د ځای پېژندو د غوراوی بندولو انتخاب هم لري.

خو که کاروونکی په پنځو دقيقو کې خپله اپليکېشن ونه کاروي، هغه په اتومات ډول له ملګرو سره معلومات تبادله کوي، تر دې چې که مبايل له انټرنټ سره هم نه وي نښتی او يا يې بټرۍ په بشپړ ډول له چارجه تشه وي.

که اپليکېشن د کوم کاروونکي د شتون ځای په ګوته نه کړی شي، له هغه وروستي ځایه مو خبروي، چې کاروونکی په کې و او اپليکېشن مشخص کړی و.

ځکه نو د دې اپليکشېن کاروونکي بايد له کارولو وړاندې په هغو ملګرو ښه غور وکړي، چې د باور وړ ملګرو لېست ته يې ورزياتوي.

د اپليکېشن د ښکته کولو له پاره ګوګل کې د اپلېکشن نوم ورکړئ او «لټون» کېکاږئ.