د پرمختګ لپاره دوه څلوېښت لارې چارې

پام وړ

د پرمختګ لپاره دوه څلوېښت لارې چارې

178

۱ ـــ هره ورځ یو کتاب ولولئ . ۲ ـــ یوه نوې ژبه زده کړئ . ۳ ـــ یوه نوې بوختیا وټاکئ . ۴ ـــ یوه نوې ښوونیزه دوره وټاکئ . ۵ ـــ یوه الهام بښونکې کوټه را منځته کړئ . ۶ ـــ په خپله وېره او ډار باندې غلبه وکړئ . ۷ ـــ خپل مهارتونه لوړ کړئ . ۸ ـــ له خوبه ژر را ویښ شئ . ۹ ـــ د نرمښت اوونیز پروګرامونه ولرئ . ۱۰ ـــ د ځان له پاره د ژوند لارښود کتاب تدوین کړئ . ۱۱ ـــ په راتلونکې کې د ځان له پاره لیک ولیکئ . ۱۲ ـــ د خپلې هوساینې له سیمې څخه بهر شئ . ۱۳ ـــ یو کس وننګوئ . ۱۴ ـــ خپل کمزوري ټکي پیدا کړئ . ۱۵ ـــ د نورو نظرونه وپوښتئ . ۱۶ ـــ د کارونو په لېست باندې تمرکز وکړئ . ۱۷ ـــ د ځان له پاره ځیرکې موخې وټاکئ . ۱۸ ـــ خپل عیبونه ومنئ . ۱۹ ـــ د عمل ډګر ته ور ودانګئ . ۲۰ ـــ له هغو کسانو څخه، چې ستاسو له پاره الهام بښونکي دي، زده کړه وکړئ . ۲۱ ـــ یو بد عادت پرېږدئ . ۲۲ ـــ یو ښه عادت دود کړئ . ۲۳ ـــ له منفي فکر لرونکو کسانو څخه لرې شئ . ۲۴ ـــ زده کړئ، چې له سرسختو کسانو سره مقابله وکړئ . ۲۵ ـــ له خپلو دوستانو څخه یې زده کړئ . ۲۶ ـــ ورځنی یاد دښت ولرئ . ۲۷ ـــ د شخصي پرمختګ له پاره وېبلاګ ولیکئ . ۲۸ ـــ روزونکی ونیسئ . ۲۹ ـــ د انلاین خبرو اترو پروګرام له پاره کم وخت ورکړئ .   ۳۰ ــــ شطرنج زده کړئ ( یا بله هره ستراتیژیکه لوبه ) . ۳۱ ـــ ټلویزیون کتل ودروئ . ۳۲ ـــ دېرش ورځنۍ ننګونې پیل کړئ . ۳۳ ـــ فکر وکړئ . ۳۴ ـــ د خبرو د فن صنفونو ته لاړ شئ . ( د ډېرو په وړاندې خبرې کول ) ۳۵ ـــ په هره برخه کې له مشهورو کسانو سره آشنا شئ . ۳۶ ـــ تېر هېر کړئ . ۳۷ ـــ یوه پانګونه ترسره کړئ . ۳۸ ـــ په خپلو شاوخوا خلکو باندې مهربان واوسئ . ۳۹ ـــ د هغو کسانو زړونه لاسته راوړئ، کوم چې له تاسو څخه کرکه کوي . ۴۰ ـــ آرام وکړئ . ۴۱ ـــ لږ تر لږه په ورځ کې د فردي پراختیا په اړه یوه مقاله ولولئ . ۴۲ ـــ خپلې شخصي ودې ته ژمن واوسئ .