د شپې له لورې کار کول پر انسان دغه منفي اثرات لري

روغتیا

د شپې له لورې کار کول پر انسان دغه منفي اثرات لري

612

په انګلستان کې د اکسفورډ پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي پوهانو پر دې څېړنې کړې دي چې د شپې له لورې ډېر کار کول د انسان پر روغتيا څه اثرات لري. د دوی پايلو ښودلې چې د شپې ډېر کار کول د انسان ترکيز او د کارونو د ترسره کولو په تړاو پام لرل کموي.

دغو پوهانو پورتنۍ تجربه په څو مختلفو کسانو ترسره کړې چې طبيعتونه، د خوب وختونه او مهالوېش يې فرق کوي. دغه خلک د تجربې له پاره پر دوو برخو وېشل شوي وو. ځينې هغه وو چې د کار کولو مناسب وخت ورته ورځ يا غرمه ښکاري. بله هغه ډله وه چې د شپې کار کول خوښوي.

د اکسفورډ پوهنتون پوهان وايي چې د بې خوبۍ او د شپې کار کولو د تجربې له پاره مو شپږ ويشت کسه راغونډل کړل او پر کار يې د بې خوبۍ او شپې کار کولو کې د ترکيز او پاملرنې اغېزه ولوسته.

د تجربې په پايله کې وويل شول چې بې خوبي يا لږ خوب کول د خلکو پر تمرکز او پاملرنه ډېره اغېزه لري. خو دغه کم خوبي پر مختلفو کسانو مختلف تاثيرات لري. خو يوه ستونزه په ټولو کې عامه دا ده چې د کارونو د ترسره کولو پر مهال غلطۍ ډېرې کوي.

مګر بلې خوا، هغه کسان چې د شپې ډېر کار کوي، د کارونو د ترسره کولو له پاره ډېر وخت ته اړتيا لري. خو د لومړۍ ډلې پر خلاف، د دوی کارونو کې غلطي دومره ډېره نه وي.