هغه پنځه کارونه چې د عمر په تېرېدو سره پرې پښېمانه کېږو

کتابونه

هغه پنځه کارونه چې د عمر په تېرېدو سره پرې پښېمانه کېږو

1096

یوې اسټرالیاوۍ نرسې د « پنځه کارونه چې د عمر په تېرېدو سره پرې پښېمانه کېږو» تر سرليک لاندې کتاب لېکلی.
یاد کتاب کې د هغو پوښتنو ځوابونه ذکر شوي، چې ليکوالې به په روغتون کې د زیات عمر لرونکو ناروغانو څخه کولې.
نوموړې پوښتنه کوله، چې هغه کوم ستر کارونه دي چې دوی پرې پښېمانه شوي؟ او که اوس يې په وس پوره وای نو ډډه به يې ترې کړې وه؟
زیات شمېر ناروغانو لاندې ۵ شیانو په ګوته کړل:
لومړی:
کاش چې له ما سره دومره جرات وای چې د خپل ځان له پاره مې په خپله خوښه ژوند کړی وای، نه د نورو په خوښه. زیاتره يې په دې پښېمانه و چې د نورو رضا او یا د ټولنې رواجونو پوره کولو له پاره په خپل ځان پښې ايښې دي.
دوهم
کاش خپلو دوستانو او انډيوالونو ته مې، د روټينې کار کې د ټول عمر ضایع کولو پر ځای، لږ څه زیات وخت ورکړی وای.
درېیم:
کاش دومره زړور وای چې خپل احساسات مې په ښکاره ډول خلکو ته بیان کړي وای. زیات شمېر خلک خپل احساس د مختلفونو لاملونو له امله، لکه د چا سره او یا د بل چا له پاره د ځان قرباني کولو څخه ځان ساتلو له پاره، پټ ساتي.
څلورم:
کاش له زړو دوستانو سره تل په تماس کې وای. زاړه هغه له نوو څخه ډېر توپير لري؛ دوی سره د خوشالۍ او سعادت احساس تر څنګ د ماشومتوب خواږه یادونه را تازه کېږي. خو، له بده مرغه، د کاري مصروفیتو له امله له دوی څخه لرې پاته شو. اړيکې مو سره په مرګ او یا له یو بل څخه په نادرکېدو پرې شوې.
پنځم:
کاش د سعادت په حقیقي معنا مې مخکې سر خلاص وای. موږ ، زیاتره، د ژوند په وروستیو شېبو کې دا درک کوو چې سعادت او خوشحالي د مال، مقام او یا شهرت پر ځای په ذهن پورې تړاو لري. موږ په ډېرې اسانۍ او کمې بیې کولای شول چې ترلاسه يې کړو، خو، له بده مرغه، موږ ور پسې دودېزې تګلارې لټولې.اعلان