څه معنی؟/ حسن حقيار

شعرونه

څه معنی؟/ حسن حقيار

1148

 

(ان الله جميل يحب الجمال) څه معنى؟

د ا وينا دمينې، محبت او وصال څه معنى ؟

دا چې پېغلتوب، مسته ځواني او سينې نه ستايي
وايه د( کواعب اترابا ) مثال څه معنى ؟

(کاساً من معين کاساً دهاقا)خو قرآن وايي
بيا هم په پيالو او په ساقي کې جدال څه معنى ؟

وايي چې پالونکى دښکلا اورب دمينې مو
هر څه دي فاني خو يو ښايست لايزال څه معنى؟

(حور عين، خيرات حسان ، قاصرات الطرف)
دا کيسې دعشق ،دا ستايل دجمال څه معنى ؟

( من حرم زينة الله،او(خذوا زينتکم )
ووايه دا څه معنى او وايه جلال څه معنى ؟

دومره يې مجذوب شوې چې ښکلا ته نورسجدې کوې!
خوار شې اى ((حقياره ))دا ثواب او وبال څه معنى ؟اعلان