ملا څنګه نشنلست وي؟

اسلام

 ملا څنګه نشنلست وي؟

818

د ملا په اړه د يو بحث رويداد

نږدې اوه کاله مخکې زه او عرفان الله څپاند- الله جل جلاله دې په خير کور ته راولي- دانش کتابتون ته لاړ وو. ګورو چې نشلست شاعر اعتبار ګل اپريدی هم ناست دی او په همدې شېبه مشهور شاعر دروېش درانی صاحب هم له کويټې رارسېدلی. اعتبارګل دې ته نه ګوري چې درانی صاحب ډېره لار وهلې ستړی دی ستومان دی چې لږ دمې ته يې پرېږدي. په بې نزاکتۍ يې د پښتون قام په "الميه" بحث وغځاوه.

اعتبارګل غږيږي نو...غږيږي..او غږيږي...

خپله پوښتنه هم مطرح کوي، ځواب يې هم وايي او بيا وايي چې جذباتي هم نه يم، نارمل غږېږم..او غږيږي...

يو وخت يې "الميه" پر ملا وڅرخوله او له خولې يې ووتل چې "زما د قام غټه الميه ملا دی". دراني صيب دېوال ته تکيه وهلې وه، راسم شو، ورته يې وويل اپريدی صيب لږ غوږ شه چې يوه خبره زه هم درته وکړم. ورته يې وويل پر افغانستان د کمونستانو واکمني وه. زموږ د سيمې يو ملا صاحب د خان عبدالصمد خان د ډلې غړی و، د لوی کور ليدو ته تږی و. خان يې خبر کړی نه و، کور کې يې ويلي ول چې زه کندهار ته ځم. څه وخت به هملته يم، خو چې ورسېدم کور ته احوال راستوم.

ملا صاحب له کوره ووت..ورځې واوښتې د ملا صاحب خبر نه راځي..خلکو پلټنه وکړه څه درک يې ونه شو. اخر يې خان صاحب خبر کړ چې ملا صاحب څو ورځې مخکې د لوی کور ديدن ته تللی، اوس يې هيڅ درک نه معلوميږي. خان صاحب تندی وواهه چې دی هلته تللو ما ته خو به يې يو خبر کړی و. په بيړه يې څوک کندهار ته واستاوه، چې د ملا صاحب پوښتنه وکړي. خان صاحب خپل قاصد ته وويل چې مستقيما مربوطه خلکو نه پوښتنه وکړه وخت ضايع نه کړې.

سړی چې له کندهاره راستون شو، خان صاحب ته يې وويل ملا صاحب په لومړۍ ورځ خاديانو له هوټله پورته کړی او وژلی يې دی. ملا صاحب هغوی ته ويلي چې زه د کويټې يم او د خان صاحب ګوند کې يم، مګر هغوی شک کړی و چې ملا څنګه نشنلست وي؟ په همغه ورځ يې وژلی و.

دراني صاحب پر اعتبارګل غږ کړ جې اپريدی صيبه تاسو ملا په ارامه نه پرېښود..طالب مو نه پرېښود...الميه هغه چا کې ده چې لومړی يې کرکه وزېږوله او مرګونو ته يې لاس واچاوه او زه نور ستړی يم بس دی!