په انګلستان کې یو ګډا-ځای پر جومات بدل شو

اسلام

په انګلستان کې یو ګډا-ځای پر جومات بدل شو

702

د انګلستان هېواد د يوه ښار يو ګډا-ځای چې پخوا به د شپې له خوا خلکو په کې شراب څښل، ګډا کوله، قمار وهل کېدل او نور ورته کارونه په کې تر سره کېدل، اوس په جومات بدل شوی دی.

د انګلستان په جنوب کې، د شيفيلډ په نامه ښار کې دغه شپې کلب يا ګډا-ځای د يوې کويټۍ ښځې به ابتکار او لګښت په جومات بدل شو. د دغې سيمې اوسېدونکي وايي چې په ياد جومات کې له بدلونو وروسته تراوېح هم شروع شوې دي.

يادې کويټۍ ښځې په دغه جومات کې يوه کوچنی کتابتون هم جوړ کړی او ورسره يې د ماشومانو، ښځو او سړيو له پاره د قرآن د حفظولو ځای هم خاص کړی دی.

په شيفيلډ ښار کې د دغه جومات چارواکي وايي چې د يادې کويټۍ ښځې مېړه وفات شوی دی. هغې دغه جومات جوړ کړی او د خپل مېړه د روح د خوشالولو له پاره يې د صدقې په نيت وقف کړی.